slajd1.png
slajd3.png
slajd2.png
slajd4.png
previous arrow
next arrow

Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović i predsjednik opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić obišli su JU Dom starih „Bijelo Polje“. Tom prilikom posjetili su i razgovarali sa raseljenim licima iz kampa Konik i koji su trenutno usled izbijanja požara smješteni u Domu. 

Ministar Numanović održao je redovni sastanak sa direktorima centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite.

Na sastanku je razmatrana socijalno ekonomska situacija u Crnoj Gori i posebno položaj korisnika socijalno zaštitnih prava, uz naglasak obezbjeđivanja redovne mjesečne isplate socijalnih davanja koja su i jedan od prioriteta Budžetske politike Vlade. Na sastanku je bilo riječi i o relizaciji Planova rada za 2012. godinu, kao i o realizaciji aktivnosti na poboljšanju uslova rada u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite. Takođe je istaknuta dobra saradnja lokalne zajednice sa državnim organima u sferi socijalne zaštite.

Ministar Numanović je naglasio da u vremenu koje dolazi, nailaze mnoge obaveze i kvalitet socijalnih usluga mora pratiti određene standarde i da tome treba težiti prije svega zbog korisnika koji su u stanju socijalne potrebe. U tom smislu naročito su neophodni dobri projekti, ali i kvalitetni kadrovski kapaciteti u ustanovama socijalne i dječje zaštite i centrima za socijalni rad. 

Ministar Numanović je takođe kazao da sistem modela decentralizacije i deinstitucionalizacije socijalne i dječje zaštite zahtijeva intenzivniju saradnju centara za socijalni rad sa lokalnim upravama u oblasti socijalne i dječje zaštite. Takav partnerski odnos je jedan od uslova za poboljšanje socijalnog servisa, a naročito zato što potrebe najpre treba prepoznati na lokalnom nivou. Privatno javna partnerstva će svakako biti model, koji će biti sve više zastupljeniji.

Neophodno je stvoriti kvalitetne pretpostavke za otvaranje uslužnih centara na lokalnom nivou, kao što su dnevni centri za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Ovakvi dnevni centri su već otvoreni u Bijelom Polju, Ulcinju, Pljevljima, Nikšiću, Herceg Novom, Plavu, a očekuje se da će uskoro biti otvoreni u Beranama. Građevinski radovi na izgradnji ovih centara započeti su u Mojkovcu i na Cetinju. Krajnji cilj je da se dnevni centri otvore u svim opštinama u Crnoj Gori. 

Ministar je kazao da se u Crnoj Gori na godišnjem nivou za socijalna davanja izdvajaju velika sredstva što je svakako zahtijevno, naročito u vremenu kada se još uvijek osjećaju posljedice globalne ekonomske krize. Korisnicima socijalno zaštitnih prava se pored redovnosti socijalnih davanja pomaže i kroz druge vidove pomoći, kao što su jednokratne pomoći, obezbjeđivanje besplatnih ljetovanja i zimovanja za djecu korisnika socijalno zaštitnih prava, kao i obezbjeđivanje besplatnih udžbenika. 

Ministar je apostrofirao da novi Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji je usvojila Vlada Crne Gore, zajedno sa već donešenim Zakonom o radu i Zakonom o PIO predstavlja stub strukturnih reformi Vlade iz oblasti tržišta rada, socijalne zaštite i penzione reforme. Uloga Centara za socijalni rad biti proširena u sprovođenju mjera za podsticanje razvoja raznovrsnih i uvođenje novih usluga socijalne i dječje zaštite u zajednici i uključivanje u sferu pružanja usluga što više aktera. Takve mjere su radna aktivacija za radno sposobne korisnike MOP-a, podrška za život u zajednici i drugo. 


Saopštenje preuzeto sa sajta Ministarstva rada i socijalnog staranja

Vremenska prognoza

BIJELO POLJE Trenutno

Posjetioci

Montenegro 61.4% Montenegro
Unknown 11.9% Unknown
United States of America 7.0% United States of America
Serbia 4.8% Serbia
China 4.1% China

Broj zemalja:

32

Ukupno posjeta:
544918
Danas: 14
Juče: 9
Ove nedelje: 14
Ovog mjeseca: 349

menu logo