Posjeta predstavnika Crvenog krsta Kolašin

Predstavnici Opštinske Organizacije Crvenog Krsta iz Kolašina, 31.12.2017. godine  obišli su korisnike Doma starih iz Kolašina. Ovom prilikom su im uručili poklone za Novu Godinu, i uz druženje sa korisnicima poželjeli im srećne predstojeće praznike.

Radni sastanak sa predstavnicima centara za socijalni rad i podjela novogodišnjih paketića

27.12.2017. godine održan je sastanak sa peredstavnicima Centara za socijalni rad. Dnevni red je podrazumijevao sledeće teme:
1. Trenutno stanje i raspoloživi smeštajni kapaciteti;
2. Blagovremeno preusamjerenje penzije na žiro račun Doma;
Problem prijema težih psihijatrijskih bolesnika u ustanovu i njihovo adekvatno zbrinjavanje.
Ovom prilikom prerdstsavnici Centara za socijalni rad su uručili novogodišnje poklone korisnicima.

Novogodišnje ukrašavanje ustanove

U naletu prazničnog duha korisnici naše ustanove zajedno sa zaposlenima su euforično ukrasili i okitili prostorije u kojima borave. Raskošne novogodišnje jelke zasijale su u trpezarijama u kojima korisnici provode najviše vremena. Predpraznička atmosfera i iščekivanje nečeg lijepog uočljivo je na licima naših korisnika a zaposleni će se potruditi da korisnike nikada ne napusti osjećaj zajedništva, pripadnosti i sreće.

Predstavnice opštinske organizacije Crvenog krsta Bar u posjeti JU Dom starih Bijelo Polje

Dana 06.12.2017.godine. Crveni krst Bar je obezbijedio novogodišnje poklone za svoje sugrađane. Predstavnice Crvenog krsta su nas upoznale sa informacijom da su naši korisnici nekada koristili usluge Crvenog krsta kroz programe „Briga o starima“ i „Pomoć u kući za stare“ Zbog čvrste povezanosti sa Crvenim krstom ovaj susret je bio jako emotivan. Naši korisnici i predstavnice Crvenog krsta su proveli nekoliko sati u razgovoru punom pitanja i sjećanja na Crveni krst, njihovo rodno mjesto i život koji su živjeli.

HUMANITARNI RAD

Jedna od humanitarnih akcija naše ustanove jeste i posjeta trinaestogodišnjem dječaku Mirzi Eroviću licu sa invaliditetom koji živi u planinskom selu Ličine na Pešterskoj visoravni. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar bio je povod da predstavnici naše ustanove posjete ovu porodicu i kao poklon Mirzi uruče televizor. Ovo je samo jedna u nizu akcija kojima se naša ustanova bavi.

Dan Doma starih „Bijelo Polje“

Dana 01.12.2017.godine. kaoao i prethodnih godina pripremljen je zabavni program za korisnike naših usluga i zaposlene u Domu. U svečanoj i prijatnoj atmosferi korisnici i zaposleni su proveli prijatno druženje .

Otvorena sala za radno okupacionu terapiju

U Domu je otvorena još jedna sala za sprovođenje radno okupacione terapije koja obuhvata kreativne, socijalne, edukativne, rekreativne i ostale aktivnosti sa ciljem da se kod korisnika postigne određena funkcija ili da se pomogne korisniku u ozdravljenju. Dom starih Bijelo polje organizuje veći broj aktivnosti u okviru radne terapije u kojima učestvuju korisnici u zavisnosti od njihove starosti, interesovanja, zdravstvenog stanja, obrazovanja kao i navika koje su stekli prije dolaska u Dom. Sve aktivnosti su organizovane kao sastavni dio stručnog socijalnog rada ustanove a njihov cilj je da se sačuvaju preostale sposobnosti i radne navike korisnika, kao i rad na sticanju novih navika korisnika i na usporavanju procesa staranja.

Societe Generale Montenegro banka uručila donaciju Domu starih

Dana 25.10.2017. godine. obilježavajući Međunarodni dan starih osoba, predstavnici Societe Generale Montenegro banke su uručili donaciju JU Domu starih „Bijelo Polje“. U okviru donacije uručen je sanitetski materijala u skladu sa potrebama korisnika Doma, na taj način banka je željela da doprinese njihovom ugodnijem boravku u pomenutoj ustanovi. Donaciju je uručio upravnik ekspoziture Societe Generale Montenegro banke Dalibor Fatić.