Analitičke kartice

Na osnovu člana 28. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičke kartice našeg račun:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 22.01-29.01.2018.GODINE

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 30.01-05.02.2018.GODINE

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 06.02-12.02.2018.GODINE

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 13.02-19.02.2018.GODINE

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 20.02-26.02.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 27.02.-05.03.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 06.03.-12.03.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 13.03.-19.03.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 20.03.-2603.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 27.03.-02.04.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 03.04.-09.04.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 10.04.-16.04.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 17.04.-23.04.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 24.04.-30.04.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 01.05.-07.05.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 08.05.-14.05.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 15.05.-21.05.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 22.05.-28.05.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 29.05.-05.06.2018.GODINE

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD OD 05.06.-12.06.2018.GODINE


 

PARLAMENTARNI IZBORI 2016

izvod 1.pdf

izvod 2.pdf

izvod 3.pdf

Konto kartica.pdf

Izvodi od 18.07-25.07.2016.

ANALITIČKA KARTICA 26.07.-01.08.2016.

ANALITIČKA KARTICA 01-07 AVGUST 2016.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 08.-15. AVGUST 2016.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 15.-22. AVGUST 2016.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 22.-29. AVGUST 2016.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 29.08-05.09.SEPTEMBAR 2016.

ANALITIČKE KARTICE ZA PEROD OD 05.09. - 12.09.2016.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 12.09-19.09. 2016.PDF

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 19.09-26.09.SEPTEMBAR 2016.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 26.09-03.10.2016.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 03.10-10.10.2016.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 10.10-17.10.2016.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 17.10-24.10.2016.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 24.10-31.10.2016.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 31.10-07.11.2016.

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD 07.11-14.11.2016.

Putni nalozi

Na osnovu člana 32. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled izdatih putnih naloga za upavljanje službenim vozilima:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 22.01.-29.01.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 30.01.-05.02.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 06.02.-12.02.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 13.02.-19.02.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 20.02.-26.02.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 27.02.-05.03.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 06.03.-12.03.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 13.03.-19.03.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 20.03.-26.03.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 27.03.-02.04.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 03.04.-09.04.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 10.04.-16.04.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 17.04.-23.04.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 24.04.-30.04.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 01.05.-07.05.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 08.05.-14.05.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 15.05.-21.05.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 22.05.-28.05.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 29.05.-05.06.2018.GODINE

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 05.06.-12.06.2018.GODINE


 

PARLAMENTARNI IZBORI 2016

PUTNI NALOZI 18.07-25.07. 2016.

PUTNI NALOG 26.07-01.08. 2016. 1.

PUTNI NALOG 26.07-01.08. 2016. 2.

PUTNI NALOG 26.07-01.08. 2016. 3.

PUTNI NALOZI 01-07 AVGUST 2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 08.-15. AVGUST 2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 15.-22. AVGUST 2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 22.-29. AVGUST 2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 29.08-05.09. SEPTEMBAR 2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD OD 05.09.12.09.2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD OD 12.09. do 19.09.2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD OD 19.09. do 26.09.2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD OD 26.09. do 03.10.2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD OD 03.10. do 10.10.2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD OD 10.10. do 17.10.2016.

JEZIK

TRAŽI