,,Starenje ne znači izgubljenu mladost već nove prilike i snagu”

 

Domovi za stare poznati su iz vremena stare Grčke kada su se zvali gerontohomije. Nastajali su u isto vrijeme kad i prve bolnice. U srednjem vijeku razvijaju se širom Evrope i najčešće se zovu hospitumi – ustanove koje su nešto između hotela za namjernike i utočišta za nemoćne i stare osobe bez porodice.

Osnovni cilj i zadatak svake ustanove ovog tipa je pomoć starijim licima u vidu stalnog smještaja, njege, ishrane i medicinske zaštite. Domovi su nezamjenjive ustanove za zbrinjavanje starih osoba koje više nisu u mogućnosti da brinu o osnovnim životnim potrebama.

Američki politički aktivista, Beti Fridan, rekla je da ,,starenje ne znači izgubljenu mladost, već nove prilike i snagu“. Upravo je ova rečenica moto JU Dom starih ,,Bijelo Polje” koja svojim korisnicima pruža novu priliku i snagu da finalno poglavlje svog života ispišu zlatnim slovima.