Javne nabavke 2018.

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednsoti-MOLERSKI RADOVI

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-MOLERSKI RADOVI

Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti-MOLERSKI RADOVI


Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti-NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA

Zahtjev za dostavljanje ponuda za male vrijednosti-NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA


Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-RADOVI NA ODJELJENJU DEMENCIJE

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti-RADOVI NA ODJELJENJU ZA DEMENCIJU

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-RADOVI NA ODJELJENJU DEMENCIJE


Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti-RIBA

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-RIBA

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-RIBA


Odluka o pokretanju nabavke male vrijednosti-Veš mašina

Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti-Veš mašina

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-Mašina za pranje veša


Odluka o pokretanju nabavke male vrijednosti-SANACIJA PROSTORIJA I TOALETA

Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti-SANACIJA PROSTORIJA I TOALETA

Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti-SANACIJA PROSTORIJA I TOALETA


Odluka o pokretanju nabavke male vrijednosti-OSIGURANJE ZAPOSLENIH

Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti-OSIGURANJE ZAPOSLENIH

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti- OSIGURANJE ZAPOSLENIH


Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti-PUTNIČKI AUTOMOBIL

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti-PUTNIČKI AUTOMOBIL

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-PUTNIČKI AUTOMOBIL


Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti - LJEKOVI

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - LJEKOVI

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - LJEKOVI


Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti - kancelarijski materijal

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - kancelarijski materijal


UGOVORI 2018.

Ugovor o izvođenju molerskih radova

Ugovor o isporuci-Riba

Ugovor o izvođenju radova- radovi na odjeljenju demencije

Ugovor o isporuci goriva za motorna vozila

Ugovor o izvođenju radova-SANACIJA PROSTORIJA I TOALETA

Ugovor o kupovini roba-MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Ugovor o pružanju kolektivnog osiguranja zaposlenih-UNIQA OSIGURAJE