Radni sastanak sa predstavnicima centara za socijalni rad i podjela novogodišnjih paketića

27.12.2017. godine održan je sastanak sa peredstavnicima Centara za socijalni rad. Dnevni red je podrazumijevao sledeće teme:
1. Trenutno stanje i raspoloživi smeštajni kapaciteti;
2. Blagovremeno preusamjerenje penzije na žiro račun Doma;
Problem prijema težih psihijatrijskih bolesnika u ustanovu i njihovo adekvatno zbrinjavanje.
Ovom prilikom prerdstsavnici Centara za socijalni rad su uručili novogodišnje poklone korisnicima.