Filter
  • UČEŠĆE NA KONGRESU „NOVI PUTEVI“ PALIJATIVA,KOSPICIJI,NJEGA U STAROSNOJ DOBI

    Dana 11.10.2012. i 12.10.2012. godine,zaposleni u JU Dom Starih „Bijelo Polje" u Bijelom Polju učestvovali su na kongresu „Novi putevi" palijativa , kospiciji,njega u starosnoj dobi.

    Organizator kongresa bio je Katolički Duhovni centar „Sanetae Crucis", a pod pokroviteljstvom Generalne Poglavarice Marienhaus GmbH, Sr.Edith Magar.