MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD STARIJIM OSOBAMA

 

Dom starih ''Bijelo Polje'' je zajedno sa NVO,,Euromost'' i Osnovnim školama "Risto Ratković" i "Nedakuse", obilježila 15. jun Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama, gdje su učenici ove dvije škole, održali program za korisnike našeg Doma, nakon čega su se sa njima i družili. Manifestaciji su prisustvovali: predsjednik SO Bijelo Polje Džemal Ljušković, sekretarka za opštu i kulturnu djelatnost Saida Čikić i predsjednik NVO ''Euromost'' Almer Mekić.

Euromost je dodijelio i priznanja Domu starih za doprinos u razvijanju lokalne zajednice,Osnovnoj školi Risto Ratković na doprinosu u prevenciji protiv vršnjačkog nasilja, kao i priznanje Osnovnoj školi iz Nedakusa za doprinos u zaštiti životne sredine.